Hele byens "renholdspoliti"

Trom ASVO utfører et mangfold av tjenester i Tromsø by:

  • Renovasjon og plukking av søppel i sentrumsgatene
  • Henter, sorterer og leverer elektrisk avfall fra mange av byens matvarebutikker
  • Tømming og vedlikehold av Fretex returbokser
  • Tømming av avfallsbokser, og rydding på busstraseer
  • Rydding og vedlikehold av Remiks returpunkter
  • Avfalls- og servicetjenester for helsebygg
  • Budtjenester, vaktmestertjenester og mindre flytteoppdrag
  • Makulering, enkeltoppdrag og abonnementstjeneste med utplassering og henting av makuleringsdunk
  • Montering, ferdiggjøring og pakking av reklamemateriell, faktura og brev

 

Bokbinderiet på Tromsø ASVO avvikles våren 2018

30. mai 2018 blir siste dag med bokbinderi på Tromsø ASVO. Se mer informasjon her:
Bokbinderiet på Tromsø ASVO avvikles våren 2018

 

Behov for servicetjenester?

Kontakt vår serviceavdeling på 77 60 68 60  firmapost@tromsoasvo.no