VTAO

Varig tilrettelagt arbeid i ordinær bedrift

VTAO er et tiltak for deg som er uføretrygdet og ønsker fast arbeid.

Er drømmen din å ha fast jobb kan vi hjelpe deg med å finne den rette arbeidsplassen for deg.

Du må selv bidra for å lykkes ved å holde avtaler, respektere dine kollegaer og være lojal mot din nye arbeidsplass.

Godt samarbeid gir suksess og vi er hjelpere for at du skal nå dine mål.sees-i-morra

Søknadsskjema