Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Tiltaket er for deg som har fått innvilget varig uførepensjon.

Arbeidet skal bidra til utvikling av dine ressurser og kompetanse gjennom kvalifisering og arbeidsoppgaver.

Arbeidsoppgavene vi tilbyr skal kontinuerlig evalueres og endres ut fra de behov og forutsetninger du har. Andre viktige oppgaver vil være sosial trening og motivering. Med bakgrunn i opplæringsplaner skal det, i samarbeid med deg, utarbeides en kvalifiseringsplan. Sammen kan vi også vurdere om det kan være aktuelt med overføring til andre arbeidsmarkedstiltak, utdanning, eller overgang til ordinært arbeid.

Du blir ansatt i Tromsø ASVO og det skal ligge en arbeidskontrakt til grunn for ansettelsesforholdet. Du beholder din uførepensjon, og det utbetales en bonuslønn fra oss.

Hvordan søker du?

Søknad om arbeid må gå gjennom NAV. Du kan ringe oss hvis du lurer på noe.
Vi er klare – er du?

AFT – Arbeidsforberedende trening

Tiltaket skal gi et tilbud om arbeidsrettet opplæring og utprøving av arbeidsevne for personer som av ulike årsaker står utenfor arbeidslivet.

I AFT(arbeidsforberedende trening) får du som arbeidssøker tilbud om kartlegging, tilpasset opplæring, arbeidspraksis og karriereveiledning.Vi jobber systematisk med dine målsetninger, motivasjon og karrierevalg.

Vi benytter både interne og eksterne arbeidsplasser som praksis- og treningsarenaer. Internt har vi varierte arbeidsoppgaver innen Jobbfrukt, transport og kantine. Eksternt utfører vi mange ulike oppdrag for Tromsø kommune og det private næringslivet.

AFT kan vare inntil ett år med mulighet for forlengelse i ytterligere ett år. Varigheten på tiltaket skal tilpasses dine behov og muligheter på arbeidsmarkedet. Når du deltar i AFT er du ikke ansatt i Tromsø ASVO.

Hvordan søker du?

Innsøking skjer via NAV. Ta kontakt med NAV i Tromsø evt. ring oss hvis du trenger hjelp.
Vi er klare – er du?

Lærekandidat

Gjelder elever med tilrettelagt undervisning i videregående skoler. Tromsø ASVO er godkjent lærebedrift for lærekandidater innen:
• Bygg og anleggsteknikk
• Restaurant- og matfaget
• Service og samfunn
• Teknikk og industriell produksjon
Lærekandidaten jobber med arbeidsoppgaver innenfor et begrenset antall mål i læreplanen og avslutter med en kompetanseprøve innen det spesifikke fagområdet. Lærekandidaten får utstedt et kompetansebevis.

Hvordan søker du?

Innsøking skjer gjennom et samarbeid med skolen.
Vi er klare – er du?

Arbeidspraksis for elever i videregående skole

Gjelder elever med tilrettelagt undervisning i videregående skoler.

Dette er et samarbeid med videregående skoler i Tromsø kommune. Gjennom individuelt tilpassede arbeidsoppgaver får eleven prøve seg i arbeidslivet og går inn som en del av det øvrige kollegiet. Opplæringsplan utarbeides i samarbeid mellom skole, elev og kontaktperson hos oss.

I særlige tilfeller kan også elever fra ungdomsskolen få praksisdag hos oss.

Hvordan søker du?

Innsøking skjer gjennom samarbeid med skolen.
Vi er klare – er du?