Som deltager ved et av våre tiltak

… har du rett til

 • Personlig oppfølging av en fast kontaktpersonKontaktpersonen har bl.a. ansvaret for medarbeidersamtaler og skal  i samarbeid med deg skrive en individuell kvalifiseringsplan.
 • En individuelt tilpasset arbeidsavklaringsprosessVi legger til rette for at du skal ta del i utforming og gjennomføring av din egen prosess.
 • Innsyn i journaler/rapporter som skrives når du deltar på et tiltakViktige forhold i arbeidsavklaringsprosessen dokumenteres i personalsystemet vårt. Arbeidsavklaringsprosessen dokumenteres ved individuelle aktivitetsplaner og rapporter til NAV.
 • Å klage Er du misfornøyd med noe eller mener å ha bli behandlet feil, har du rett til å klage. Du får hjelp til å utforme klagen hvis det er nødvendig.
 • Det finnes flere rettigheter i bedriftens rettighetsdokument.

… plikter du å

 • Melde ifra ved fravær På første fraværsdag sier du ifra på telefon til fast kontaktperson. Er ikke kontaktperson til stede gir du beskjed til sentralbordet på tlf 776 06 860.
 • Du har ansvar for å melde fravær til NAV Tromsø ASVO plikter å rapportere om fravær i tiltaksperioden til NAV.
 • Følge de retningslinjer som er gjeldende for tiltak og arbeidssted Disse blir informert om på arbeidsstedet.

Generelle regler

 • Diskriminering på bakgrunn av alder, kjønn, funksjonshemming, seksuell legning, religion eller etnisitet skal ikke forekomme på Tromsø ASVO.
 • Alle ansatte på Tromsø ASVO har taushetsplikt om deltakers situasjon ovenfor utenforstående, men plikt til å skrive rapporter og gi tilbakemelding til NAV.
 • Deltakere er forsikret i henhold til Lov om yrkesskader gjennom Tromsø ASVO.
 • http://www.lo.no/Global/Brussel/EU%20charter%20for%20grunnleggende%20rettigheter%202011.pdf