Formål og filosofi

Formål

En vekstbedrift med mennesket i fokus! Tromsø ASVO AS ble etablert i 1989 som et aksjeselskap, heleid av Tromsø kommune. Bedriften har i dag 110 ansatte, derav 17 i ledelse og administrasjon. Størstedelen av bedriften holder til i Killengrens gate 7-11(Austad bygget) i Tromsø.

Et godt samarbeid med kommunen og næringslivet gjør det mulig med varierte oppgaver og arbeidstilbud for våre ansatte. Overfor kunder må vi konkurrere på like vilkår som alle andre leverandører på markedet og du kan stole på at det vi leverer er av like høy kvalitet som det du får andre steder.

Filosofi

DU ER LIKE MYE VERDT selv om du har nedsatt arbeidsevne, eller har vært ute av arbeidslivet en periode. Samtidig vet vi at arbeid og aktivitet gjør livet lettere å leve.

Hovedoppgave

TROMSØ ASVO SIN HOVEDOPPGAVE er å tilby mennesker uten arbeid nye muligheter i arbeidslivet. Vi skal avklare, kvalifisere, integrere og inkludere. Målet er at enkeltmennesket blir en del av et inkluderende arbeidsliv. Det er positivt for den enkelte, for bedriften, og for hele samfunnet.

Tromsø ASVOs formål er å gi mennesker med ulik nedsatt funksjonsevne økt kompetanse, ivareta dagens kompetanse, styrke arbeidsevnen og dermed øke deltagernes mulighet for ulikt arbeid og utdanning.

Dette gjøres gjennom bedriftens ulike arbeidsarenaer innenfor kantiner, bokbinderi, service, kreativt verksted, resepsjon/utsalg og fruktavdeling.

Selskapets hovedmål er i følge vedtektenes § 3;

– å drive opplæring, produksjon, handel og annen tjenesteytende virksomhet. Arbeidskraften skal rekrutteres blant arbeidssøkere som har fått sin evne til å utføre inntektsgivende arbeid nedsatt, eller har fått sine muligheter til å velge yrke eller arbeidsplass vesentlig innskrenket på grunn av enten sykdom, skade eller lyte, eller sosial mistilpasning.

Tromsø ASVOs verdigrunnlag bygger på respekt, trygghet, glede og vekst. Hos oss finnes stor arbeidsglede og entusiasme i hverdagen.

Vår visjon er: Mennesket i fokus!

«Det som skaper en felles retning på arbeidet vårt, er lojaliteten til organisasjonens verdisyn. Vi er stolte av å være del av en bedrift som vektlegger det menneskelige aspektet»

Respekt

Ordet respekt for Tromsø ASVO betyr å vise forståelse for forskjeller, kulturer og faglighet. Gi mulighet for involvering. Gi tilbakemelding med utgangspunkt i mottakers ståsted.

Trygghet

Tromsø ASVO ønsker å bidra til at alle har det bra. Skape en god ramme for opplæring, arbeid og produksjon.

Glede

I Tromsø ASVO ønsker vi å ha fokus på å glede oss over de små, store og gode opplevelsene i bedriften. Å ha humor og latter som en del av hverdagen der dette er naturlig.

Vekst

I Tromsø ASVO ønsker vi å bruke vår kompetanse til å skape et godt miljø for vekst i bedriften på alle nivå. Vi ønsker å bidra til vekst ved å dele og dra nytte av hverandres kompetanse.