Om Tromsø ASVO

Meningsfullt arbeid

Tromsø ASVO sin hovedmålsetning er å legge til rette meningsfullt arbeid for personer som av ulike årsaker er falt utenfor det ordinære arbeidsmarkedet for en kortere eller lengre periode. Arbeidsoppgavene skal være målrettet og tilpasses den enkeltes kvalifikasjoner og kompetanse. Arbeidsarenaene som tilbys er i egen eller eksterne bedrifter.

Hva vi driver med

Bedriften driver produksjon, salg og yrkesrettet kvalifisering innen en rekke produksjons- og fagområder, slik som kantinedrift, bokbinderi, Jobbfrukt, skolefrukt, renovasjon, serviceoppdrag, makulering, gårdsarbeid med mer.

I tillegg til salg av tiltaksplasser til NAV og Tromsø kommune samarbeider Tromsø ASVO med Troms fylkeskommune om arbeidspraksis for skoleelever fra videregående skole.

Hele bedriften er kvalitetssikret gjennom kvalitetssikrings standarden Equass. Bedriften forholder seg til gjeldende forskrifter, regelverk, kravspesifikasjoner og andre gjeldende avtaler som gjelder for våre typer bedrifter.

I tillegg til å gi en meningsfylt hverdag til mange mennesker bidrar arbeidstakere og deltagere til en stor verdiskapning i byen gjennom sitt daglige virke i bedriften.