Innbinding og trykk på bøker

Bokbinderiet på Tromsø ASVO avvikles våren 2018

30. mai 2018 blir siste dag med bokbinderi på Tromsø ASVO. Se mer informasjon her:
Bokbinderiet på Tromsø ASVO avvikles våren 2018

Tromsø ASVO sitt bokbinderi utfører følgende tjenester, primært for næringslivet og det offentlige:

  • Innbinding av protokoller
  • Produksjon av menyer og omslagspermer
  • Montering, ferdiggjøring og pakking av reklamemateriell, faktura og brev

Bestilling eller spørsmål?

Kontakt vårt bokbinderi på 77 60 68 60  I  firmapost@tromsoasvo.no

Bildegalleri