Salg av varer og tjenester

2012-09-06 12.43.34

Mangfold av varer og tjenester

Tromsø ASVO er en del av  det aktive samfunnet. Vi bidrar til å løse ulike arbeidsoppgaver som kunder og samarbeidspartnere  har behov for å få utført, og bidrar til  verdiskapningen i byen.

  • Hver uke leverer vi ca 600 esker Jobbfrukt
  • Pakker og leverer skolefrukt til 25 skoler
  • Plukker søppel i gatene alle ukedager året rundt
  • Tømmer søppelboksene i hele byen hver dag
  • Henter el – avfall på 25 butikker hver uke
  • Henter og leverer div. post  hos 30 kunder
  • Vaktmestertjenester på 9 sykehjem
  • Henter og makulerer papir hos ulike kunder