Om Tromsø ASVO

Meningsfullt arbeid

Tromsø ASVO sin hovedmålsetning er å legge til rette for meningsfullt arbeid for personer som av ulike årsaker er falt utenfor det ordinære arbeidsmarkedet for en kortere eller lengre periode.  Arbeidsoppgavene skal være målrettet og tilpasses den enkeltes kvalifikasjoner og kompetanse. Arbeidsarenaene som tilbys er i egen eller eksterne bedrifter.

Hva vi driver med

Bedriften driver produksjon, salg og yrkesrettet kvalifisering innen en rekke produksjons- og fagområder, slik som kantinedrift, bokbinderi, kreativt verksted, Jobbfrukt, skolefrukt, renovasjon, serviceoppdrag, makulering, gårdsarbeid med mer.

I tillegg til salg av tiltaksplasser til NAV og Tromsø kommune samarbeider Tromsø ASVO med Troms fylkeskommunen om arbeidspraksis for skoleelever fra videregående skole.

Vi har hovedkontor og produksjon i sentrum av Tromsø, og har  ca. 100 ansatte. Tromsø ASVO AS ble etablert i 1989 og er 100 % eid av Tromsø kommune.

Vedtektene §13

  • ”overskudd skal forbli i selskapet og disponeres til formål som styrker den framtidige driften”

Hele bedriften er kvalitetssikret gjennom kvalitetssikringsstandarden Equass. Bedriften forholder seg til gjeldende forskrifter, regelverk, kravspesifikasjoner og andre gjeldende avtaler som gjelder for våre typer bedrifter.

Bedriften har en stor samfunnsnyttig funksjon. I tillegg til å gi en meningsfylt hverdag til mange mennesker, betyr bedriften også svært mye rent samfunnsøkonomisk. Arbeidstakerne og deltagerne i bedriften bidrar til en stor verdiskapning i byen gjennom sitt daglige virke i bedriften.

Årsmeldinger

Oppslag i media

«Arbeidslivet er kult» reportasje 17.03.12_Side_1