Mennesket i fokus!

Diverse 018

«Det som skaper en felles retning på arbeidet vårt, er lojaliteten til organisasjonens verdisyn. Vi er stolte av å være del av en bedrift som vektlegger det menneskelige aspektet»

Respekt

Ordet respekt for Tromsø ASVO betyr å vise forståelse for forskjeller, kulturer og faglighet. Gi mulighet for involvering. Gi tilbakemelding med utgangspunkt i mottakers ståsted.

Trygghet

Tromsø ASVO ønsker å bidra til at alle har det bra. Skape en god ramme for opplæring, arbeid og produksjon

Glede

I Tromsø ASVO ønsker vi å ha fokus på å glede oss over de små, store og gode opplevelsene i bedriften. Å ha humor og latter som en del av hverdagen der dette er naturlig.

Vekst

I Tromsø ASVO ønsker vi å bruke vår kompetanse til å skape et godt miljø for vekst i bedriften på alle nivå. Vi ønsker å bidra til vekst ved å dele og dra nytte av hverandres kompetanse.